Zajęcia inne
Zajęcia kreatywne / Koła przedmitowe / Inne...

Koło matemt. 8c


22.06.2020 r.
Temat: Zagadki logiczne.

 

1.      Ogrodnik, wilk, koza i kapusta

Ogrodnik musi przewieźć przez rzekę: kozę, worek kapusty i wilka. Ma małą łódź i za każdym razem może wziąć na nią tylko jednego pasażera. Poradź ogrodnikowi, jak ma rozwiązać to zadanie, by nie narazić na niebezpieczeństwo ani kozy, ani kapusty, bo gdy na brzegu zostawi kozę i kapustę, to koza zje kapustę. Jeżeli pozostawi kozę z wilkiem — wilk zje kozę.
 

1.      Trzech mędrców

Trzech mędrców sprzeczało się, który z nich najmądrzejszy. Nie mogli tego rozstrzygnąć. Udali się więc po radę do czwartego mędrca.

„Moim zdaniem — powiedział on — ten spośród was jest najmądrzejszy, który najszybciej odgadnie, jakiego koloru kapelusz nałożyłem mu na głowę. Mam pięć kapeluszy: trzy czarne i dwa białe. Zamknijcie oczy, nakładam każdemu z was kapelusz, a dwa pozostałe zamykam w skrzyni, abyście nie zobaczyli ich koloru. Teraz możecie spojrzeć na siebie. Widzicie kapelusze innych, ale swego nie dostrzegacie. Czekam na waszą odpowiedź."

Po chwili jeden z mędrców oznajmił: „Mam na głowie kapelusz czarny".

„To prawda, a więc jesteś najmądrzejszy" — orzekł czwarty mędrzec.

„Czym się kierowałeś dając taką odpowiedź" — zapytali go dwaj pozostali.

„Po prostu widziałem na głowie jednego z was czarny, a na głowie drugiego biały kapelusz. Doszedłem do wniosku, że w takim razie muszę mieć czarny."

Czy już wiesz, jak mędrzec odgadł kolor swego kapelusza?
 

1.      Zagadka chińska

Miała matka czterech synów.

Tum-Tum miał trzech starszych braci.

Zum-Zum miał trzech młodszych braci.

Min-Min miał starszego brata i dwu młodszych od siebie.

Pin-Pin miał dwu starszych braci i jednego młodszego.
Wymień imiona braci, poczynając od najmłodszego.

15.06.2020 r.
Temat: Utrwalanie wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty - interpretacja danych.

Dzisiaj powtarzmy odczytywanie informacji przedstawionych na wykresach, tabelkach , diagramach. Obejrzyjcie filmy czytelnie obrazujące powyższe zagadnienia:
https://www.youtube.com/watch?v=Qa3qOlQzPWQ
Przypomnijcie sobie jakie są typy diagramów procentowych i jak należy je odczytywać.
https://www.youtube.com/watch?v=c3sDpvOgJzc
Proszę analizujcie samodzielnie przykłady, a następnie sprawdźcie swoje rozwiązania z prowadzącym prezentację.


08.06.2020 r.
Temat: Zadania utrwalające metodę rozwiązywania równań ułamkowych.

Na dzisiejszych  zajęciach poćwiczymy jeszcze rozwiązywanie równań, ale trudniejszych, z ułamkami.Pamiętaj, że dla ułatwienia najlepiej jest na początku pomnożyć obie strony równania przez wspólny mianownik. 
Obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=G5qvac7xFK0
https://www.youtube.com/watch?v=Vl_Eb1Yo8vM
01.06.2020 r.

Temat: Zadania uzupełniające- Liczby i działania.

1.      WĘDRUJĄCY ŻÓŁW

  Żółw pokonał pierwszy metr w ciągu jednej minuty. Ile zostało mu czasu na pokonanie  drugiego metra, aby jego średnia prędkość wyniosła jeden metr na 2 minuty?

2.     ODCINKI

Na prostej zaznaczono kolejno pięć punktów A, B, C, D, E. Wiadomo, że AB = 9 cm, CE = 97 cm, AC = BD. Oblicz długość odcinka DE.

 

          .           .       .            .                                           .

      A         B      C           D                                          E

 

3.      Dyrektor pewnego banku zapomniał, jakie są dwie ostatnie cyfry dziesięciocyfrowego kodu do sejfu. Pamięta tylko osiem pierwszych cyfr:

 

20002001** 

Pamięta także, że cały numer był liczbą podzielną przez 15. Jaki to mógł być numer? Podaj wszystkie możliwości.

4.        KIEROWCY

Dwóch kierowców prowadziło na zmianę autokar. Najpierw pierwszy przejechał   3/7 drogi, potem drugi 1/2   tego co zostało, następnie pierwszy przejechał 1/4  tego, co zostało, a potem drugi dojechał do celu podróży. Który z kierowców prowadził autobus przez większą część drogi?

 

5.        PROSTOPADŁOŚCIAN

Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa 108 cm. Oblicz wysokość prostopadłościanu, jeśli jego długość wynosi 12 cm, a szerokość 8 cm.25.05.2020 r.

Temat: Obliczenia procentowe - zadania powtórzeniowe.

Zadania z dzisiejszych zajęć  znajdują się pod poniższym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1ix_LO8sJwt-JdFGcpnVjyof_Oc_t3Ije/view


18.05.2020 r.
Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych.

Zadania znajdują się pod poniższym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1FyEKIg-05cWdYRJUDowpD3KxFPbNQpdt/view11.05.2020 r.
Temat: Zadania uzupełniające - styczna do okręgu.


Dzisiaj na zajęciach będziemy utrwalać twierdzenie Pitagorasa, własności trójkątów i czworokątów                      w zadaniach , w których występuje również styczna do okręgu. Na początku przypomnijcie sobie ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, w czworokącie i pod jakim kątem pada promień do stycznej okręgu.
Przeczytajcie ciekawostkę ze strony 237 z podręcznika.

Proszę, zróbcie zadanie 13 str. 236 oraz sprawdź, czy umiesz ze strony 237.04.05.2020 r.

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem ósmoklasisty „Dzień 8 ‘’.

Otwórzcie zadania na podanej niżej stronie:
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200325%20SP_Dzien%208.pdf
Dzisiaj powtarzamy wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa oraz odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.
Materiały powtórzeniowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa oraz odpowiedzi na pytania:

·            co to jest i jak obliczyć prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia,

·          jakie zdarzenia są sprzyjające,

·          jaki wynik jest możliwy,

·          co to jest zdarzenie pewne,

·         co to jest zdarzenie niemożliwe,

możemy sobie przypomnieć podczas oglądania  filmu:

https://pistacja.tv/film/mat00434-prawdopodobienstwo-wprowadzenie?playlist=385

Proszę rozwiążcie zadania z „Dnia 8” szybkiej powtórki i przeanalizujcie je z rozwiązaniami  zamieszczonymi na stronie CKE.27.04.2020 r.
Temat: Powtórzenie wiadomości na podstawie zadań przygotowanych przez CKE- "Szybka powtórka             dzień 7".

Dzisiaj powtarzamy wiadomości z geometrii przestrzennej. Jak poprzednio, rozwiązania możemy sprawdzić i przeanalizować z rozwiązaniami udostępnionymi przez CKE. Zadania , które nas interesują znajdują się  na stronach od 7 do 10 ( 8 zadań) szybkiej powtórki.

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200324%20SP_Dzien%207.pdf

a rozwiązania zadań znajdują się na stronach od 5 do 12 i do prawie każdego z nich podane są po dwa sposoby rozwiązań. 

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200324%20SP_Dzien%207_ODP.pdf

Każdy z Was pracuje w różnym tempie, dlatego ilość rozwiązanych zadań dostosujcie do swoich możliwości lub podzielcie na etapy.

Przy okazji tych zadań proszę powtórzyć sobie jednostki powierzchni i objętości np.

https://www.youtube.com/watch?v=xATtfWabCaQ

 


20.04.2020 r.
Temat: Rozwiązywanie zadań z zestawów powtórzeniowych.


Wchodzimy na  stronę CKE, szukamy  zestawów zadań powtórkowych (tak zwana szybka powtórka).
Dzisiaj rozwiązujemy zadania z szybkiej powtórki "dzień 6" .
Powtarzamy: rodzaje kątów, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, pola wielokątów. Bardzo Was proszę, rozwiążcie 8 zadań z matematyki z "dnia 6". Zamieszczone są one w zestawie na stronie od 10 do 13. Następnie sprawdźcie je z rozwiązaniami zamieszczonymi obok ,od strony 6 do 15. Jeżeli macie taką możliwość, to treści zadań wydrukujcie. Nie będziecie musieli wtedy ślęczeć przy monitorze.
 Tak jak już wcześniej napisałam proszę, przeanalizujcie je dokładnie.
Myślę, że zupełnie podobne (ze zmienionymi danymi) mogą być na egzaminie ósmoklasisty.
 Pozdrawiam

06.04.2020 r.

Temat:
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości na podstawie zadań przygotowanych przez CKE- "Szybka       powtórka dzień 5".

Dzisiaj powtarzamy wiadomości i umiejętności z proporcjonalności prostej,odleglości na osi liczbowej oraz układu współrzędnych. Jak poprzednio, rozwiązania możemy sprawdzić i przeanalizować z rozwiązaniami udostępnionymi przez CKE.

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200320%20SP_Dzien%205.pdf
K
ażdy z Was pracuje w różnym tempie, dlatego ilość rozwiązanych zadań dostosujcie do swoich możliwości.