Zajęcia inne
Zajęcia kreatywne / Koła przedmitowe / Inne...

Koło matemat. 7a

25.05.2020
Temat: Bryły platońskie.

Poszulaj w internecie informacji na temat brył platońskich.
Ile takich brył jest,jak się one nazywają.
Bryły te miały duże znaczenie w filozofii Platona. Jakie?


18.05.2020
Temt: Działania na pierwiastkach.
Stosując poznane na lekcjach wzory wykonaj zadania 46 i 47 /262 z podręcznika.
Rozwiązania prześlij na mój adres.


11.05.2020
Temat: Niedziesiątkowe systemy zapisywania liczb - cd.
Poniższy film wyjaśnia raz jeszcze istotę systemu dziesiątkowego i tłumaczy system dwujkowy.
www.youtube.com/watch

Zapisz w systemie dwójkowym dzisiejszą datę.


4.05.2020
Temat: Niedziesiątkowe systemy zapisywania liczb.

System zapisywania liczb, który stosujemy na codzień jest pozycyjny (znaczenie cyfry zależy od jej pozycji, którą zajmuje w liczbie - odpowiedni rząd) i dziesiątkowy (tzn., że kolejne rzędy to kolejne potęgi liczby 10 i 10 jednostek niższego rzędu stanowi jedną jednostkę wyższego rzędu).

Zapewne słyszałeś (np. na informatyce), że często stosowany jest system dwójkowy (jest on też pozycyjny). Może być też system trójkowy, czwórkowy, itd.
Przeczytaj ciekawostkę str. 258 i wykonaj zad.7/5827.04.2020
Temat: Potęgi o wykładnikach naturalnych, cd.

Dany ułamek przedstawia licbę naturalną jeżeli licznik ułamka jest podzielny przez mianownik tego ułamka.
Np. 2732/4 to na pewno liczba naturalna, nie wykonywałam dzielenia tylko zastosowałam cechę podzielności przez 4.
Np. 234124/ 9 to na pewno nie jest liczba naturalna. nie wykonuję dzielenia tylko stosuję cechę podzielności przez 9.
Przypomnij sobie poznane cechy podzielności.
Wykonaj zad. 4/258 (jak badać podzielność liczby przez 6 i przez 18?)
Wyk zad. 5/254


  20.04.2020
Temat: Potęgi o wykładnikach naturalnych.

Wypisz kolejne liczby pierwsze nie większe niż 100. Możesz to zrobić za pomocą tzw. sita eratostenesa.
Poniższy film pokazuje jak to zrobić przy szukaniu liczb pierwszych nie większych niż 25.
www.youtube.com/watch

Ty musisz popracować dłużej.
Jeśli chcesz zgłębić temat i pouczyć się j. angielskiego zobacz film:

www.youtube.com/watch
Chyba trudne...
Łatwiejsze...
Przeanalizuj informację w ramce na stronie 223 a następnie wykonaj zad 14/ 223.
W zadaniu 15/223 wykorzystasz wypisywane wcześniej liczby pierwsze.

Wypisz kilka kolejnych potęg liczb 2, 3, 5, 7.6.16... Co zauważyłeś.
Wykonaj zadanie 18/224

6.04.2020
Temat: Przekształcanie wzorów, założenia.


Wyznaczcie wskazaną wielkość ze wzorów podanych w e-mailu.
Pamiętajcie o wyłączaniu wielkości szukanej przed nawias, np.
ze wzoru ax - 7x = 5k wyznacz x,
czyli x(a-7)=5k   / :a-7
x= 5k/a-7
Pamiętajcie o założeniach.
Wyrażenie przez które dzielicie obie strony wzoru nie może przyjmować wartości 0.
W podanym przykladzie a nie może być równe 7.

I na koniec zad. 9/211 z podręcznika.