Zajęcia inne
Zajęcia kreatywne / Koła przedmitowe / Inne...

Koło matemat. 5a


24.06.2020 r.
Temat: Łamigłówki matematyczno- logiczne.

„Dużymi krokami” zbliża się koniec roku szkolnego 2019/2020. Pewnie macie dosyć  działań matematycznych, zadań tekstowych, obliczeń obwodów i pól  figur ….

Zachęcam Was do rozwiazywania różnego rodzaju łamigłówek. Rozwiązywanie tego typu zadań rozwija zdolności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, ćwiczy pamięć, ułatwia kojarzenie, usprawnia rozumowanie, a szukanie odpowiednich skojarzeń kształtuje wyobraźnię i zapewni rozrywkę. Dzisiaj rozwiążcie kilka zadanek:

Zad.1   Pomyśl i policz.

Poniższy ciąg liczb został utworzony według pewnej zasady. Jaki powinien być następny element tego ciągu?
13, 17, 25, 32, 37, 47, 58, ?

Zad.2 Intruz

Jedna z podanych walut nie pasuje do pozostałych. Czy wiecie, która?
DRACHMA, ESCUDO, FORINT, GULDEN, LIR, MARKA, PESETA.

Zad.3  Anagram

W podanych słowach należy przestawić litery tak, aby powstała 3-wyrazowa nazwa klubu z ligi NBA.
SOL – SENEGAL – KLASER

Zad.4  Na straganie.

Pewien ekscentryczny sprzedawca ustala ceny warzyw w oparciu o liczbę liter w poszczególnych nazwach. Oto kilka tabliczek z jego straganu. Czy potraficie powiedzieć, ile kosztuje marchew?

POR – 2,10 zł                                                                      Dynia – 2,30 zł

SAŁATA – 3,30 zł                                                                PAPRYKA – 4,30 zł

KALAFIOR – 4,40 zł                                                            MARCHEW - ?


10.06.2020 r.
Temat: Zaznaczanie liczb ujemnych na osi liczbowej- ćwiczenia.

Zanim przejdziemy do ćwiczeń, obejrzyjcie film przedstawiający liczby ujemne na osi liczbowej:
https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU
"Pauzując" projekcję wykonajcie samodzielnie oś liczbową i zaznaczcie podane w przykładach liczby.
Następnie uzupełnijcie w zeszytach ćwiczeń:  ćw. 10 str. 106, a z podręcznika:  zad.1,2 str.208.


03.06.2020 r.

Temat: Utrwalanie poznanych wzorów na obliczanie pól figur płaskich.

 Na dzisiejszych zajęciach poćwiczymy zastosowanie wszystkich wzorów na obliczanie pól figur, jakie do tej pory poznaliśmy. Z podręcznika str.200 zielona ramka - proszę przerysować wszystkie wielokąty i wzory na obliczanie ich pól.
Obejrzyjcie sobie filmik, który pomoże wam usystematyzować wiadomości.
https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0

Następnie proszę zrobić w zeszytach ćwiczeń:   ćw. 7 str. 99,  ćw. 2 a), b), c)  str.103.
 


 27.05.2020 r.
Temat: Utrwalanie wzoru na obliczanie pola równoległoboku - zadania tekstowe.

Dzisiaj utrwalimy wzór na pole rownoległoboku. Żeby móc obliczyć pole równoległoboku
musimy znać jego wysokość. Obejrzyjcie jeszcze raz dla utrwalenia i zapamiętania  filmik, w którym macie wytłumaczone co to ,jest wysokość i podstawa (bok na który pada wysokość) oraz ile wysokości ma równoległobok:
  https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw

Poznaliście już co to jest wysokość, podstawa i wzór na pole równoległoboku.
Proszę teraz w zeszycie narysować równoległobok, zaznaczyć jego wysokość i zapisać wzór
na pole równoległoboku (podręcznik str. 189). Z tego wzoru będziemy korzystali podczas rozwiązywania zadań.

   P = a x h        P - pole równoległoboku                         a - długość podstawy
                          h - długość wysokości
                         ( Oczywiście  x  oznacza mnożenie więc proszę pisać kropeczkę).
                          
Proszę zrobić zadania: zad.3 str. 189,  zad. 6 a), b) str.190.
                                                     

20.05.20 r.
Temat: Wyznaczanie wysokości w równoległobokach.

Dzisiaj utrwalimy poznany wzór na pole rownoległoboku. Żeby móc obliczyć pole równoległoboku
musimy znać jego wysokość. Obejrzyjcie sobie filmik w którym macie wytłumaczone co to 
jest wysokość i podstawa (bok na który pada wysokość) oraz ile wysokości ma równoległobok:
  https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw
Następnie zróbcie zadanie 3 str.189, w którym należy narysować cztery różne równoległoboki o takim samym polu. i obliczyć to pole.


13.05.2020 r.

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu pól prostokątów i kwadratów.

Na zajęciach będziemy utrwalać obliczanie pól prostokątów i kwadratów pokazując , że matematyka ma zastosowanie w życiu codziennym. Rozwiążcie następujące zadania:
Zad. 1
Jeden z boków prostokąta ma długość 20 cm, a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole prostokąta.
Zad. 2
Boisko piłkarskie ma 110 m długości i 45 m szerokości. Oblicz powierzchnię tego boiska.
Zad.3
Ile płytek o wymiarach 30 cm x 60 cm użyto do wyłożenia balkonu  w kształcie prostokąta o wymiarach 180 cm x  12 dm.
Życzę miłej pracy! 06.05.2020 r.
 Temat:  
Przedstawianie ułamków zwykłych w postaci procentów- przez rozszerzenie do mianownika 100.

Dzisiaj będziemy utrwalać rozszerzaanie ułamków zwykłych do mianownika 100 ( jeśli to będzie możliwe), a następnie zapiszemy te ułamki w postaci dziesiętnej. Z lekcji wiemy,że 1% to 1/100 danej wielkości.
Zapiszmy kilka ułamków zwykłych w postaci procentów:
3/4 = ?
2/5 = ?
3/20 = ?
7/25 =?
3/2 =?
4/5 = ?
Następnie z zadań uzupełniających zróbcie zad. 102 i zad. 103 ze strony 257.
29.04.2020 r.

Temat : Utrwalenie i powtórzenie dzielenia ułamków dziesiętnych.

 Potrafimy już obliczać w pamięci proste przykłady iloczynu ułamka dziesiętnego i liczby naturalnej, obliczyć sposobem pisemnym  iloczyn ułamków dziesiętnych, obliczyć w pamięci proste przykłady ilorazu ułamka dziesiętnego i liczby naturalnej, podzielić pisemnie ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną. W dalszym ciągu będziemy ćwiczyć dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych.

W zrozumieniu dzisiejszej lekcji pomoże Wam również materiał przygotowany na stronie: gov.pl/zdalnelekcje . Należy wejść tam na matematykę klasa 5 i poszukać lekcji 13:Dzielenie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie.                             Zróbmy w zeszycie kilka różnych przykładów:

2,1 : 0,3 = 21 : 3 = 7

210 : 0,3 = 2100 : 3 = 700

1,848 : 0,8 = 18,48 : 8 = 2,31

26 : 0,13 = 2600 : 13 = 200

84 : 0,021 = 84000 : 21 = 4000

40,42 : 8,6 = 404,2 : 86 = 4,7

6,48 : 72 = 0,09   tu nie przesuwamy przecinka, bo dzielnik jest liczbą naturalną.

 
22.04.2020 r.
Temat:  Utrwalanie możenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

W pierwszej części zajęć przypomnimy sobie i utrwalimy algorytm mnożenia ułamkow dziesiętnych przez liczby naturalne i ułamki dziesiętne. Następnie, w zeszycie ćwiczeń proszę zrobić  ćw. 5,6 str. 81.

Jeśli ktoś ma jeszcze problem z mnożeniem to proszę  obejrzeć filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU

W drugiej części lekcji powtórzymy mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100, 1000 (rozszerzamy dzielną i dzielnik) oraz dzielenie ułamka dziesiętnego  przez ułamek dziesiętny.
W zeszycie ćwiczeń obliczamy działania z ćw.7 str. 86.

15.04.2020 r.
Temat: Utrwalanie mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne- praca z zeszytem ćwiczeń.


Zanim zaczniemy rozwiązywać ćwiczenia przypomnijmy sobie,że
obliczając pisemnie iloczyn ułamka dziesiętnego i liczby naturalnej wykonujemy mnożenie tak jak na liczbach naturalnych, a w wyniku oddzielamy przecinkiem od prawej strony tyle cyfr, ile cyfr po przecinku było w ułamku dziesiętnym.
 
Następnie w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1, 2 , 3 str. 81 i ćw. 8 str.82.


08.04.2020 r.
 Temat: Utrwalanie dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.


Na dzisiejszych zajęciach w dalszym ciągu będziemy ćwiczyli dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000 (czyli przesuwali przecinek w lewą stronę o tyle miejsc ,ile jest zer po jedności).
Zrobimy z podręcznika  zadanie 1 str.157.
Wskazówka:
10 do potęgi 2 to 10*10 =100
10 do potęgi 3 to 10* 10 * 10 =1000
Następnie zadanie 2 str. 157
Wskazówka:
Kreskę ułamkową zastępujemy znakiem dzielenia":"
np.
3700500/10000 = 3700500 : 10000 = 370,05
Życzę miłej pracy