Zajęcia inne
Zajęcia kreatywne / Koła przedmitowe / Inne...

Klasa 8b

25.03.2020r.
Temat: Doskonalenie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi. Ćwiczenia leksykalne i ortograficzne.

Jeśli masz możliwość  obejrzyj materiał edukacyjny zamieszczony na platformie YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jTzeZm2qBRo.

Możesz też skorzystać z zadań w ,,Kalendarzu ósmoklasisty"  (tydzień 3.czwartek)
Powtórz zwroty używane w zaproszeniu i zasady pisowni zwrotów do adresata).

1.04.2020r.
Temat: Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i pamięć.

Obejrzyj materiał edukacyjny. Powtórz zestaw zaprezentowanych  ćwiczeń 5 - 6 razy.

https://www.youtube.com/watch?v=YH2UUUTOyno

8.04.2020r.
Temat: Doskonalenie sprawności grafomotorycznej i koncentracji uwagi.

Na początek proponuję 2 serie ćwiczeń z poprzedniej lekcji.
Dzisiaj zajmiemy się grafomotoryką i koncentracją uwagi.  W tym celu proponuje Ci przygotowanie dekoracji na wielkanocny stół. Szereg propozycji, które mogą Ci się przydać zobaczysz na filmie, do którego link zamieszczam niżej. Życzę miłej nauki przez zabawę.
https://www.youtube.com/watch?v=8zNXezaeCRg